Americká hypotéka

Americká hypotéka představuje v České republice relativně nový trend týkající se čerpání úvěru zajištěného nemovitostí. Tato možnost nastala 1. května roku 2004, společně s přepisem zákona o dluhopisech (190/2004 Sb.), ze kterého úplně zmizela podmínka účelovosti využití úvěru na investování do nemovitosti.

Oproti běžné hypotéce je v té americké rozdíl v tom, že jde o tzv. neúčelový spotřebitelský úvěr, díky němuž může žadatel použít vypůjčené peníze na zcela libovolné účely. Finance se tedy dají využívat a nemusíte bance ani doložit žádný doklad. Pokud ovšem suma, se kterou se úvěr pojí, nebude použit na bytové či stavební účely, nemůžete si jeho úroky odečíst z daní, ani na něj čerpat státní příspěvek k úrokům z hypotečního úvěru.

Stejně jako je tomu u jiných druhů hypoték, tak i u této americké objevíme podmínku, jež stanovuje zákon, pro její poskytnutí. Mluvíme o zajištění úvěru nemovitostí. Daná nemovitost podle zákona o dluhopisech musí stát na území některého členského státu Evropské unie či jiné země, která spadá do Evropského hospodářského prostoru., ovšem skoro všechny české banky neakceptují do zástavy ty nemovitosti, které se nachází jinde než na našem území. Nemovitost v zástavě také musí být zpravidla pojištěna proti živelným pohromám a dalšímu eventuálnímu nebezpečí.

Bohužel existuje ještě spousta podmínek pojících se k zastavované nemovitosti. Pochopitelně zde platí ta samá agenda a bankovní poplatky jako v případě kterékoli jiné hypotéky, ať se již jedná o odhad ceny nemovitostí anebo o poplatky za vedení úvěrového účtu. Počet povinných poplatků a dalších nezbytných potvrzení skutečně není zanedbatelný. Za všechny zmíníme jeden menší příklad. Pokud poplatky za vedení účtu se pohybují v průměru okolo sta korun měsíčně, u nejvyšší možné, tedy dvacetiroční doby splatnosti úvěru, mohou poplatky za vedení dosáhnout na nemalých 24 tisíc korun.

Ohromný zápor tohoto typu úvěru představuje především fakt, že pakliže se dostanete do platební neschopnosti, riskujete ztrátu samotné nemovitosti, kterou ručíte u konkrétního úvěru. Úvěr lze čerpat pouze jednorázově, bezhotovostně a získáte jej jednoduchým převodem na váš bankovní účet.

Výše čerpané hypotéky se stanovuje na základně hodnoty zastavené nemovitosti. Běžně jde o maximální možnou částku 70% hodnoty nemovitosti, avšak za každých okolností záleží na té konkrétní bankovní instituci, u které si americkou hypotéku vyřizujete. Hodně bank má zároveň určenou i nejvyšší sumu, co se týče výše úvěru. V situaci, že 70% hodnoty zastavené nemovitosti razantně převyšuje tuhle nejvyšší sjednanou částku, banka vám stejně nedá větší sumu, s níž můžete manipulovat než tu, kterou vám dopředu oznámí. Finanční hodnota se většinou pohybuje okolo pěti milionů českých korun. Výši americké hypotéky zároveň omezuje klientova schopnost dlužnou částku uhradit, to znamená výše jeho doložitelných příjmů.

Minimální výše úvěru se určuje od dané banky, u které americkou hypotéku podepisujete. Většinou se pohybuje v rozmezí sto až tří set tisíc českých korun.

Oproti klasické hypotéky má ta americká daleko výhodnější roční úrokovou sazbu. Úroky jsou kolem pěti až devíti procent a závisí na fixaci úrokové sazby. Platí tu v podstatě ten samý princip jako u ostatních hypoték. Jestliže chcete dobu fixace na rok, začínají úrokové sazby zhruba na pěti procentech. Pravidlo zde zní, čím delší doba fixace, tím vyšší i úroková sazba. Řada bank nabízí pevnou, tedy neměnnou, úrokovou sazbu, jež je určena a platí po celou dobu splácení úvěru.

Často se doba splatnosti u americké hypotéky pohybuje nejméně od jednoho roku po nejvýše dvacet let. Dále tu existuje možnost tzv. mimořádné splátky a dřívější úhrady úvěru, aniž by žadatel musel platit nějaké penále vyplývající ze smlouvy, což u klasické hypotéky nejde.

Americkou hypotéku si zpravidla může sjednat osoba starší osmnácti či jednadvaceti let. Maximální věk ovšem nesmí překročit sedmdesát let. Žadatel o hypotéku musí doložit příjmy ze závislé činnosti, podnikání anebo nějaký jiný bankou uznaný příjem. Spolu s žádajícím smí o americkou hypotéku zažádat ještě také spolužadatel. Tyto osoby nemusí být z jedné rodiny, ani v jakémkoliv příbuzenském vztahu.