Kolik stojí studium na vysoké škole

Dnešní doba nabízí možnost studovat na vysoké škole téměř všem lidem, všech věkových kategorií. Neexistují téměř žádná omezení. Studium na vysoké škole je předpokladem téměř pro všechny, kteří ukončí střední školu maturitou. V naší republice existuje velké množství jak státních, tak i soukromých škol, a tak studenti mají možnost ve studiu pokračovat. Je smutné podotknout, že některé školy berou i méně nadané studenty jen proto, aby se na trhu udržely. Jedná se možná i o tlak veřejnosti kdy přetrvává myšlenka, že bez vysoké školy člověk nemůže ničeho dosáhnout. Bohužel tomu tak ve skutečnosti není. Každoročně vysoké školy vyprodukují tolik absolventů, že nemají možnost plnohodnotného uplatnění na trůnu. A tak často za pokladnou v supermarketu vidíme na límečku cedulku se jménem, před kterým je umístěn vysokoškolský titul. Je to smutné, ale je tomu tak. Řemesla jsou na ústupu a je velmi těžké sehnat kvalitního řemeslníka. Nyní se ale zaměřme na vysokoškoláky a jejich náklady na studium. (Pokračování textu…)

Read More

Jak vyhlásit osobní bankrot a co všechno to obnáší?

Pojem osobní bankrot lze vysvětlit jako určitou situaci v životě člověka, který je neschopen nadále splácet své dluhy – vyhlásí tedy osobní bankrot (krach). Znamená to tedy, že tento jedinec je zbaven dluhů (dle zákona) za pomoci tzv. splátkového kalendáře. Ovšem toto vše se děje za určitých předpokladů! Zmíněná osoba musí být trvale zaměstnaná a být způsobilá splatit nejméně 30% dlužné částky do 5 let. Po dobu 5 let je kromě toho donucen vyjít s měsíčním rozpočtem – představuje tzv. nezabavitelné minimum. Jednoduše: když vyhlásíte osobní bankrot, zbytek vašeho platu (z trvalého zaměstnání) míří přímo na splacení dluhů (podle splátkového kalendáře). Jste tedy „odsouzeni“ žít absolutně z minima. (Pokračování textu…)

Read More